Wernard Bruining, Mei 2008

Grootschalige illegale Sinsemilla teelt wordt mogelijk gemaakt door een overheid die een hoge kilo prijs creëert en een verbodscultuur handhaaft die kleinere kwekers doet terugdeinzen. De Nederlandse minister van Justitie Hirsch Ballin begrijpt dit mechanisme natuurlijk niet en werkt aan voorstellen om het verstrekken van informatie en materialen voor de Sinsemilla teelt strafbaar te stellen. Grows hops aanpakken heet dat dan. Een nieuw initiatief is dit niet echt, in Amerika is dit 20 jaar geleden ook al vertoond in 1989 onder de codenaam “Operation Green Merchant” met rampzalige gevolgen.

Als iedere burger 10 planten voor eigen gebruik mocht telen zou de straatprijs slechts enkele Euri bedragen en was er geen sprake van grootschalige illegale teelt. Honderdduizenden kleine kwekers zouden honderden growshops bezoeken voor aarde, mest, kweekkastjes en zaden. In een land als Spanje heerst een dergelijke cultuur. Vele kleine kwekers die tamelijk ongemoeid hun gang gaan onder een stralende zon De Spaanse buitenwiet wordt onderling verkocht voor een vrienden prijs zonder tussenkomst van Coffeeshops. In Nederland is de milde buitenwiet naar binnen gedrongen onder kunstlicht om ontdekking te voorkomen met als gevolg alsmaar sterkere binnen wiet.

De toenemende repressie in Nederland creëert een alsmaar hogere kiloprijs die het kweken steeds aantrekkelijker maakt. Strengere straffen vormen geen probleem voor geroutineerde wetsovertreders “ ze slaan je niet, je krijgt een keurige cel met kleuren TV, een lekker bed, goed te eten, sport en spel, en na een tijdje zetten ze je weer keurig op straat”. Kan je weer opnieuw beginnen”. Brave burgers laten zich misschien intimideren door de overheid, geroutineerde wetsovertreders niet! Met dit soort harde aanpak kweek je als het ware een bestand geharde wietkwekers die een foto van minister Hirsch Ballin boven hun bedje hebben hangen uit dank voor de mooie hoge wietprijzen.

In zijn wanhoop om deze verloren “War on Cannabis” alsnog ten goede te keren neemt de Nederlandse Minister van Justitie, Hirsch Ballin nu net wéér de verkeerde besluiten. Hij wil de verkoop van materialen en het doorgeven van kennis over de Cannabis teelt strafbaar stellen. Wat dat tot gevolg heeft kunnen we zien door naar het verleden in Amerika te kijken. Daar lanceerde de DEA in 1989 “Operation Green Merchant” .Deze wet was oorspronkelijk bedoel om parafernalia zoals pijpjes en vloeitjes aan te kunnen pakken maar met een beetje fantasie kon je die wet ook inzetten tegen Hydro stores, winkels die spullen verkochten voor de teelt van kamer planten én de thuis teelt van Cannabis.

In Amerika werden toentertijd veel kwekersbenodigdheden verzonden via de post en met name UPS.

Door de verzendbonnen op te vragen bij de Hydro stores werden lijsten samengesteld met duizenden namen. Deze adressen werden nagetrokken en leverden jaren werk op voor de DEA. Enige honderden mensen werden gearresteerd en sommigen voor een tiental jaren opgesloten. Resultaat was een stijgende wietprijs die illegale grootschalige teelt nóg aantrekkelijker maakte.

In Amerika wordt nu meer Cannabis gekweekt en geconsumeerd dan ooit tevoren. Het enge is dat er nu ook meer wordt bestreden door justitie dan ooit tevoren. De bestrijding wordt gefinancierd door de verkoop van in beslag genomen goederen en de verdiensten van het opsluiten van een steeds groter wordende groep mensen.

50% van de gevangenen is zwart terwijl de Afro Amerikanen slechts 13 % van de totale bevolking uitmaken. In 2006 werden 829,625 Amerikanen gearresteerd wegens cannabis, iedere 38 seconden één! In totaal zitten nu 2,1 miljoen Amerikanen gevangen, 726 mensen per 100.000, het merendeel kleine drugsgebruikers. In Nederland is dat cijfer voor 2007 128 per 100.000 inwoners. Dat lijkt gunstig, maar in 1980, voor het begin van de War on Cannabis was dat nog maar 23 per 100.000 inwoners. Wie een kuil graaft voor een ander heeft in ieder geval werk!

Nederland staat dus een Amerikaans doem scenario te wachten inclusief de discriminatie van minderheids groeperingen. De overheid creëert een probleem rondom Cannabis, dat ze vervolgens met een hoop poeha gaat bestrijden. Bijkomende kenmerken zijn nog minder aandacht voor de gewone burger die te lijden heeft onder toenemende “kleine”criminaliteit, want justitie heeft haar handen vol aan het bestrijden van die o zo verfoeilijke wietteelt.

De anti drugswetgeving tast het rechts systeem en rechtsgevoel aan bij burgers én overheid. De vrijheid van drukpers, meningsuiting en keuze staan onder druk. Het is ook een kwestie van rechtsongelijkheid, we houden een verkoper van een auto toch ook niet verantwoordelijk voor de mogelijke snelheids overtredingen van zijn klanten? Waarom dan wel een Growshop?
Ooit zal Cannabis legaal zijn want geen enkel verbod op nieuwe sociale ontwikkelingen duurt eeuwig. We leven dus in een overgangsperiode die eindigt met een of andere vorm van legalisatie. Het ware verstandig als we als maatschappij met zijn allen geleidelijk op weg gaan naar die uiteindelijke legalisatie